Telefoniczna obsługa zamówień: 85 662 60 72


GARDEN - COMFORT - kompletny zestaw do wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie

5 658,00 zł z VAT 4 600,00 zł netto

Ten produkt wysyłamy w na zamówienie

Producent: MARLEY

Pojemność:
Zastosowanie: Zestaw Garden Comfort dostępny jest ze zbiornikami serii CRISTALL® o pojemnościach 1600 l, 2650 l.

Zestaw zawiera:
1. Zbiornik CRISTALL;
2. Szyb z nakładką teleskopową;
3. Pokrywę dwuścienną PE (ruch pieszy) z zamknięciem, kolor zielony;
4. Sito wlewowe z poprzeczką do zamocowania w szybie;
5. Pompę zatapialną Combi-Jet 1000 ze zintergrowanym włącznikiem automatycznym, maks. ciśn. 3,6 bar, wydajność 5600 l/h, wysokość podnoszenia 36 m; moc silnika 0,9 Kw.
6. Skrzynkę ogrodową z podwójnym przyłączem dla węży ogrodowych;
7. Wąż zasilający 1" - 10 m.

Montaż zbiorników:
Dla zbiorników naziemnych należy wykonać wykop o 50 cm szerszy od obrębu bryły zbiornika, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń. Odstęp od stałych budowli powinien wynosić co najmniej 120 cm. Podłoże na budowę musi być poziome i równe oraz zapewniać wystarczającą wytrzymałość. Jako podłoże służy warstwa ubitego żwiru ( uziarnienie 8/16 ) o grubości 15-20 cm. Podczas zasypywania zbiornik należy stopniowo napełniać wodą co 1/3 objętości. Zasypywanie żwirem o max. uziarnieniu 8/16 i zagęszczanie powinno odbywać się warstwami o grubości ok 30 cm. Nie należy stosować mechanicznych urządzeń ubijających. Otulina żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 50 cm. Przy montażu zbiorników pod powierzchnią przeznaczona dla ruchu samochodów osobowych należy pamiętać o zastosowaniu wyłazu klasy B125 opartego na betonowym pierścieniu obciążającym, oraz przykrycia zbiornika przynajmniej 80 cm warstwą gruntu.

Zbiornik Garden Comfort dostępny jest w dwóch wielkościach: 1600l i 2650 l.


Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEXMAR SP Z O O z siedzibą przy ul. Mickiewicza 67, 16-070 Choroszcz, KRS: 0000057101, NIP: 5422381820, REGON: 050560740,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

NEXMAR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 67, 16-070 Choroszcz
tel. 85 662 60 72 lub 665 801 701
e-mail. bok@dachyonline.pl